Dokument informacyjny Raporty bieżące Raporty okresowe Prezentacje Doniesienia prasowe Informacje o spółce
Prezentacje
  Prezentacja Inwestycyjna
  Wielkość pliku: 526 kb
Domzdrowia.pl S.A.
ul. Galicyjska 22
32-087 Zielonki k/Krakowa
Telefon: +48 12 397 36 40
Faks: +48 12 397 36 54
info@domzdrowia.pl
NIP: 726-23-19-203
REGON: 472278161
KRS: 0000288803, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 4 547 332 zł (zapłacony w całości)
Zarząd: Jacek Denkowski