Jesteś tutaj:
NICORETTE MICROTAB, TABLETKI PODJĘZYKOWE 2 MG 105 SZTUK
NICORETTE MICROTAB, TABLETKI PODJĘZYKOWE 2 MG 105 SZTUK
Typ produktu bez recepty 
Producent  
Opakowanie 105 TABLETEK
Skład Substancje czynne:
17,1 mg beta-cyklodekstryny nikotyny w ilości równoważnej 2 mg nikotyny

Substancje pomocnicze:
betadeks (beta-cyklodekstryna)
krospowidon
krzemionka koloidalna bezwodna
stearynian magnezu

Działanie Gdy nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają pojawiać się różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak: drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą leku Nicorette Microtab można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w krótkim okresie niewielkie dawki nikotyny. Podczas zażywania tabletek podjęzykowych nikotyna jest uwalniana oraz wchłaniana w jamie ustnej i dostarczana do całego organizmu. Ta dawka nikotyny jest wystarczająca, aby zmniejszyć chęć zapalenia papierosa. W odróżnieniu od papierosów Nicorette Microtab nie zawiera szkodliwych substancji smolistych ani tlenku węgla.
Wskazania Produkt Nicorette Microtab wskazany jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.
Przeciwwskazania Nie należy stosować tabletek podjęzykowych Nicorette Microtab, jeśli stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na nikotynę lub inne składniki tabletek podjęzykowych Nicorette Microtab.
Dawkowanie Dzieci i młodzież
Bez zalecenia lekarza nie należy stosować produktu Nicorette Microtab u osób poniżej 18 lat. Dane dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej produktem Nicorette Microtab są ograniczone.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Tabletki podjęzykowe Nicorette Microtab należy umieścić pod językiem, gdzie będą się powoli rozpuszczać (przez około 30 minut). Nie należy żuć ani połykać tabletek podjęzykowych. W początkowym okresie leczenia może wystąpić podrażnienie jamy ustnej i gardła. Większość pacjentów przyzwyczaja się do powyższych reakcji po pierwszych dniach leczenia.

Należy indywidualnie dostosować dawkę początkową leku do stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. U bardzo uzależnionych pacjentów (Test Fagerströma uzależnienia nikotynowego (FTND) ≥ 6 lub palących > 20 papierosów/dobę) lub u pacjentów, którzy nie zaprzestali palenia tytoniu po zastosowaniu tabletek podjęzykowych 2 mg, należy rozpocząć leczenie tabletkami 4 mg. Dwie tabletki 2 mg mogą być używane jako alternatywa dla jednej tabletki 4 mg.

Początkowo należy stosować 1 tabletkę co 1 do 2 godzin. Zwykle stosuje się od 8 do 12 tabletek o odpowiedniej dawce na dobę. Dobowa dawka leku nie może być większa niż 15 tabletek po 4 mg lub 30 tabletek po 2 mg.

Zaprzestanie palenia
Tabletki należy stosować przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie tabletek. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 - 2 tabletek na dobę.

Ograniczenie palenia mające prowadzić do zaprzestania palenia
Lek Nicorette Microtab ułatwia ograniczenie ilości wypalanych dziennie papierosów osobom, które nie chcą lub nie są w stanie rzucić nałogu w sposób nagły. Aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów, tabletki należy stosować w okresach pomiędzy wypalanymi papierosami w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa. Jeśli po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z lekarzem. Należy rozważyć próbę zaprzestania palenia, kiedy tylko będzie się na nią gotowym, ale nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa poważna próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem.
Na ogół regularne stosowanie tabletek podjęzykowych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest zalecane. Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego leczenia przy pomocy tabletek, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane tabletki należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.
Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proces rzucania palenia i pomóc zakończyć terapię sukcesem.

Czasowa abstynencja
Tabletki należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawia się chęć zapalenia, na przykład w miejscach, gdzie palenie jest zabronione lub w innych sytuacjach, w których chce się uniknąć palenia.

Instrukcja obsługi podajnika
1. Należy otworzyć wieczko podajnika.
2. Umieścić okrągły blister zawierający tabletki w podajniku płaską stroną do dołu.
3. Zamknąć wieczko podajnika, upewniając się, że jest odpowiednio zamknięte.
4. Należy przesunąć palcem blister w taki sposób, żeby spowodować kliknięcie.
5. Upewnić się, że blister znajduje się w pozycji oznaczonej trójkątem na podajniku.
6. Takie ułożenie blistra jest prawidłowe i umożliwia wypchnięcie tabletki.
7. Należy wypchnąć tabletkę i umieścić ją pod językiem.
8. Aby wyjąć następną tabletkę, należy powtórzyć czynności.

Działania niepożądane Tabletki podjęzykowe Nicorette Microtab mogą powodować działania niepożądane podobne do tych, które występują po nikotynie wchłanianej podczas palenia papierosów lub stosowania innych postaci tytoniu. Działania te są w większości zależne od dawki nikotyny.
Większość zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Nicorette Microtab występuje w ciągu pierwszych 3 - 4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Podczas pierwszych dni stosowania tabletek podjęzykowych najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są podrażnienia jamy ustnej i gardła. Ustępują one po kilku dniach leczenia. Jeżeli jednak występują nadal po upływie tego okresu, należy skonsultować się z lekarzem.
Do innych często zgłaszanych objawów należą: bóle i zawroty głowy, nudności, czkawka, uczucie gorąca w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel, kołatanie serca. Rzadkie objawy to: przejściowe migotanie przedsionków, reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy.
Część objawów może być związana z zespołem odstawiennym po zaprzestaniu palenia, np. zawroty głowy, ból głowy, bezsenność. Częściej pojawiające się owrzodzenia jamy ustnej mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Ich związek z leczeniem nikotyną jest niejasny.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Nicorette Microtab mogą wystąpić inne działania niepożądane niewymienione w tej ulotce. W takim przypadku należy poinformować o nich lekarza.
Interakcje W następstwie zaprzestania palenia (z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej lub bez niej) może być wymagana zmiana dawkowania niektórych przyjmowanych leków. W przypadku przyjmowania leków takich jak imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki stosowane w leczeniu depresji), klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofrenii), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stanach zapalnych oskrzeli), takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera), ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona), flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym migotaniu przedsionków, zaburzeniach rytmu serca), pentazocyna (lek przeciwbólowy) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tabletek podjęzykowych Nicorette Microtab.
Informacje dodatkowe Ciąża:
Kobiety w ciąży powinny stosować tabletki podjęzykowe Nicorette Microtab tylko po konsultacji z lekarzem. Należy zaprzestać palenia tytoniu w okresie ciąży.

Karmienie piersią:
Nikotyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach mogących oddziaływać na niemowlę nawet w niewielkich dawkach. Aby zmniejszyć narażenie dziecka, tabletki podjęzykowe Nicorette Microtab należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią. Kobiety karmiące piersią powinny stosować tabletki podjęzykowe Nicorette Microtab tylko po konsultacji z lekarzem.

Postać tabletki 
Składnik nikotyna 
Ocena Nie dodano jeszcze żadnej oceny. Kliknij aby dodać ocenę jako pierwszy!

Oceny i opinie

Twoja ocena


Podobne produkty

Widzisz błąd w opisie? Zgłoś nam
Uwaga! Serwis nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim i nie służy samoleczeniu.
Znajdziesz tutaj informacje na temat działania, składu, przeznaczenia, dawkowania oraz możliwych skutków ubocznych leków, suplementów diety oraz kosmetyków.
Wszelkie wątpliwości koniecznie konsultuj z lekarzem lub farmaceutą.
Zawsze zapoznaj się z dołączoną do opakowania ulotką, która zawiera szczegółowe informacje na temat danego produktu.
Za pośrednictwem strony nie można kupować produktów.