Jesteś tutaj:

Bezpłatne szczepienie na grypę i przeciw pneumokokom dla osób z grup ryzyka.

Po raz pierwszy w Polsce - wspólna szczepionka przeciw wirusowi
pandemicznemu i sezonowemu.

Bezpłatne szczepienie na grypę i przeciw pneumokokom dla osób z grup ryzyka.

W rozpoczynającym się sezonie jesiennym na grypę może zachorować nawet kilka milionów Polaków.

Szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z przewlekłymi chorobami układów: sercowo-naczyniowego, oddechowego i cukrzycą.

Dobrą wiadomością jest to, że po raz pierwszy w Polsce szczepienie przeciw grypie będzie mogło być realizowane metodą śródskórną. Dodatkowo wszystkie szczepionki na grypę sezonową będą uodparniały także na wirusa grypy pandemicznej AH1N1v. Do szczepień profilaktycznych zachęcają lekarze-specjaliści oraz organizatorzy akcji społecznej "Zaszczep zdrowe nawyki".

Aby zwrócić uwagę na znaczenie profilaktyki w leczeniu grypy, w dniach 4-8 października br. w sześciu regionach Polski zostanie przeprowadzona akcja bezpłatnych szczepień dorosłych pacjentów z chorobami przewlekłymi, pod hasłem "Zaszczep zdrowe nawyki".

W ramach kampanii zaplanowano ok. 3000 szczepień przeciw grypie oraz przeciw pneumokokom. Szczepienia realizowane będą w Centrach Medycznych Falck: w Gdańsku (al. Jana Pawła II 20), Katowicach (ul. Warszawska 52), Krakowie (ul. Mazowiecka 4/6), Poznaniu (ul. Strzelecka 49), Szczecinie (ul. Narutowicza 13E) i Warszawie (ul. Sapieżyńska 10, ul. Mariańska 1).

Zapisy prowadzone będę od 27 września do 1 października

w godzinach 8:00-18:00 pod numerem 22 536 97 62. Patronat merytoryczny nad kampanią sprawują Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. Partnerami akcji szczepień są Centra Medyczne Falck oraz firma Sanofi Pasteur.

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na grypę rocznie zapada 5-15% populacji. Oznacza to, że w tym roku najprawdopodobniej zachoruje nawet kilka milionów Polaków. Szczególnie zagrożone jest zdrowie osób z grup podwyższonego ryzyka powikłań pogrypowych: dorosłych powyżej 65. roku życia oraz przewlekle chorych. Stąd tak ważna jest odpowiednia profilaktyka, w tym przede wszystkim szczepienia. Skuteczną ochronę zapewni w tym roku uwzględnienie szczepu pandemicznego grypy A/H1N1 w szczepionce sezonowej oraz umożliwienie szczepienia drogą śródskórną.

Z bezpłatnych szczepień przeciw grypie i pneumokokom dla dorosłych będą mogli skorzystać pacjenci z grup podwyższonego ryzyka w ramach akcji społecznej "Zaszczep zdrowe nawyki".

"Szczepienia przeciw grypie są zalecane wszystkim osobom, ale w pierwszej kolejności powinniśmy myśleć o osobach z tzw. grup ryzyka. Wśród nich znajdują się seniorzy, dzieci od 6. miesiąca do 18 r.ż., jak również wszystkie osoby, bez względu na wiek, które chorują przewlekle. Zalicza się do nich pacjentów z chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy astma, chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca czy mocznica, czy wreszcie z problemami kardiologicznymi, takimi jak choroba wieńcowa czy przebyty incydent niedokrwienny serca" - mówi dr Paweł Grzesiowski, specjalista chorób zakaźnych.

Grupy podwyższonego ryzyka

Grypa to zakaźna, wirusowa choroba powodująca ostre, uciążliwe objawy infekcyjne. Jednak to powikłania pogrypowe stanowią największe zagrożenie, dla zdrowia i życia pacjenta. Najczęstszą przyczyną zgonów są powikłania pogrypowe wywoływane przez dwoinkę zapalenia płuc, czyli pneumokoki.

Co roku na całym świecie grypa sezonowa powoduje od 3 do 5 milionów szczególnie ciężkich zachorowań oraz 250-500 tys. zgonów.

Lekarze nie mają wątpliwości, że najbardziej zagrożone są osoby, których system odpornościowy został osłabiony, np. przez wieloletnie zmagania z przewlekłą chorobą. Ta rzesza pacjentów, której liczebność w Polsce szacuje się na prawie 2,5 miliona osób, to m.in. osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz diabetycy.

U pacjentów chorujących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) czy astmę grypa może doprowadzić do niebezpiecznego zaostrzenia choroby przewlekłej.

"Zachorowanie na grypę sezonową, u osób które cierpią na choroby układu oddechowego, np. astmę czy POChP skutkuje zaostrzeniem tych chorób, czyli zwiększeniem dolegliwości takich jak duszności, kaszel, czasem odksztuszanie plwociny, która jest zakażona bakteriami. Mimo, że to zaostrzenie na ogół mija pozostawia układ oddechowy w gorszym stanie. Jeśli jednak dotyczy osób z ciężkimi postaciami POChP, lub ciężką postacią astmy, to stan ten czasem zagraża życiu. Musimy pamiętać, że wirus grypy jest najczęstszym patogenem w zaostrzeniach obydwu tych chorób" - mówi prof. dr n. med. Władysław Pierzchała, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Z kolei do najczęstszych kardiologicznych powikłań grypy należą: zaostrzenie choroby wieńcowej, zapalenie mięśnia sercowego lub jego przewlekła niewydolność oraz zapalenie osierdzia.

"Śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań u pacjentów kardiologicznych z przewlekłymi chorobami serca jest ponad 5 razy większa niż u pozostałych osób. Dlatego też chorych z chorobami układu krążenia, z chorobą wieńcową, z niewydolnością serca traktujemy jako grupę znacznie podwyższonego ryzyka powikłań" - mówi dr n. med. Andrzej Ciszewski, specjalista kardiolog.

U cukrzyków zarażenie grypą może prowadzić do hiperglikemii, nasilając istniejącą chorobę przewlekłą. Najgroźniejsze powikłania pogrypowe w tej grupie ryzyka obejmują m.in. zaburzenie równowagi metabolicznej i kwasicę ketonową.

"Osoby chore na cukrzycę mają zmniejszoną odporność, stąd ryzyko powikłań grypy, takich jak zapalenie płuc, powikłania sercowe, powikłania mózgowe, czy inne powikłania, występują u chorych na cukrzyce znacznie częściej niż u zdrowych dorosłych." - mówi

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicz-nego.

W przypadku każdej z wyżej wymienionych grup zachorowanie na grypę wiążę się z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby z koniecznością hospitalizacji, a także z podwyższonym ryzykiem zgonu.

Szczepienia - czyli najskuteczniejsza profilaktyka

Najskuteczniejszym sposobem walki z grypą sezonową są szczepienia profilaktyczne. Badania kliniczne wskazują, że szczepienia przeciw grypie pozwalają obniżyć ryzyko hospitalizacji i śmierci, redukują prawdopodobieństwo zawału serca o 67%, a o 75% - śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. Zaszczepieni chorzy na cukrzycę o 70% rzadziej wymagają hospitalizacji. Szczepienia przeciw grypie pozwalają też obniżyć ryzyko zgonu u pacjentów chorych na astmę i POChP o 70%.

Od września br. po raz pierwszy pacjenci w Polsce będą mogli skorzystać ze śródskórnej drogi szczepienia przeciw grypie, która stanowi minimalnie inwazyjną alternatywę wobec szczepień domięśniowych. Metoda ta polega na dostarczeniu substancji zawierającej antygen do skóry właściwej. Wykorzystuje ona szczególne właściwości immunologiczne skóry, wynikające m.in. z obecności licznych typów komórek układu immunologicznego, w tym dendrytycznych, a także gęstej sieci naczyń krwionośnych i chłonnych. Lekarze liczą na to, że nowy sposób podawania szczepionki pomoże przełamać opory przed szczepieniami i w rezultacie zwiększy się u nas poziom wyszczepialności. Jest on bowiem znacznie niższy niż w krajach zachodnich. Przeciw grypie szczepi się jedynie 16% Polaków powyżej 65. roku życia i zaledwie 9% osób z grup ryzyka poniżej tej granicy wiekowej, co daje nam ostatnie miejsce wśród 11-tu badanych krajów europejskich. Poziom ten znajduje się znacznie poniżej celu wyznaczonego przez WHO (75% populacji osób starszych) oraz poziomu zapewniającego odporność całego społeczeństwa (70-80 %).

"W rozpoczynającym się sezonie grypowym szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera antygen odpowiadający szczepowi wirusa A/H1N1v. "W sezonie 2010/2011 mamy komfortową sytuację, ponieważ wirus pandemiczny jest znany i jego składniki zostały umieszczone w aktualnej szczepionce sezonowej przeciw grypie. Dostępna szczepionka będzie więc chroniła zarówno przed grypą pandemiczną, jak i przed grypą sezonową"- uważa dr Paweł Grzesiowski.

Więcej informacji na temat profilaktyki grypy, powikłań pogrypowych oraz kampanii "Zaszczep zdrowe nawyki" można znaleźć na stronach internetowych www.antygrypa.com i www.pneumokokiudoroslych.pl.

Materiały prasowe

Źródło: Solski Burson-Marsteller
Komentarze(0)

    Znaleziono również w


    Polecamy również


    Zobacz Także