Jesteś tutaj:

Indirubin - składnik chińskich ziół hamuje guza mózgu?

Z najnowszych badań wynika, że substancja czynna zawarta w chińskich ziołach może blokować rozwój śmiertelnego guza mózgu.

Indirubin - składnik chińskich ziół hamuje guza mózgu?
Z najnowszych badań wynika, że substancja czynna zawarta w chińskich ziołach może blokować rozwój śmiertelnego guza mózgu.

Badania przeprowadzone zostały na Ohio State University Comprehensive Cancer Center, pod kierownictwem Artura G. James’a. Naukowcy odkryli, że związek, indirubin, blokuje zarówno migrację komórek glejaka (niebezpiecznego nowotworu mózgu), jak i zapobiega ich rozprzestrzenianiu się na inne obszary mózgu. Ponadto wykazuje działanie hamujące migrację komórek śródbłonka, co w konsekwencji uniemożliwia tworzenie nowych naczyń krwionośnych, niezbędnych dla rozrostu guza.

Coś więcej o glejakach…

Glejaki to nowotwory centralnego układu nerwowego, obejmujące komórki glejowe pełniące role podporowe, odżywcze i naprawcze dla neuronów.

Glejaki występują u około 18,5 tysiąca Amerykanów rocznie i doprowadzają do zgonu prawie 13 tysięcy z nich (każdego roku). Glejak wielopostaciowy jest najczęstszym i śmiertelnym rodzajem nowotworu, ze średnią przeżycia do 15 miesięcy od postawienia diagnozy.

Czym właściwie jest indirubin?

Indirubin pochodzi z roślin Indigo. Jest to aktywny składnik chińskiego środka ziołowego zwanego Dang Gui Long Hui Wan. Roślina ta jest stosowana w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej.

Na czym polegał eksperyment i jakie osiągnięto rezultaty?

Badacze zastosowali kilka linii komórek glejaka oraz dwa modele zwierzęce, w celu zbadania terapeutycznego działania trzech pochodnych indirubin.

Stwierdzono co następuje:

• Kiedy ludzkie komórki glejaka zostały przeniesione do jednej półkuli mózgu myszy, zaobserwowano, że zwierzęta leczone za pomocą indirubin przetrwały znacznie dłużej niż w grupie kontrolnej i nie wykazywały żadnych migracji komórek nowotworowych do przeciwnej półkuli.

• W oddzielnym eksperymencie zaobserwowano, że indirubin redukował migrację komórek nowotworowych o 40 procent w porównaniu do pacjentów z grupy kontrolnej (nie przyjmującej indirubin).

• Glejaki leczone przy zastosowaniu indirubin wykazywały mniejszą gęstość naczyń krwionośnych, a wzrost nowych naczyń krwionośnych został zredukowany nawet trzykrotnie w wewnątrzczaszkowych guzach, w zależności od linii komórek guza.

• Testy laboratoryjne wykazały, że indirubin zmniejsza migrację komórek śródbłonka, o 52 do 41 procent w porównaniu z nie leczonymi pacjentami z grupy kontrolnej.

Wnioski z przeprowadzonego badania

„Obecnie posiadamy już bardzo skuteczne metody powstrzymywania rozwoju glejaka w ludzkim mózgu, ale często są one zawodne wobec migrujących w inne przestrzenie mózgu komórek nowotworowych” stwierdza dr E. Antonio Chiocca, profesor neurochirurgii. „Wyniki naszych nowych badań sugerują, że indirubin może zaoferować nową strategię terapeutyczną dla osób, u których nowotwór rozpoczął ekspansję na inne obszary mózgu.”

„To badanie pokazuje po raz pierwszy, że leki z rodziny indirubin mogą poprawić przeżycie osób cierpiących na glejaka, oraz że leki te hamują dwie najważniejsze cechy tego nowotworu - inwazję komórek guza i angiogenezę (tworzenie nowych naczyń krwionośnych, zaopatrujących komórki – także komórki nowotworowe - w tlen i składniki odżywcze)," mówi jeden z głównych badaczy dr Sean Lawler.

"Ogólnie rzecz ujmując, nasze wyniki sugerują, że indirubin zmniejsza inwazję i unaczynienie guza ze względu na wpływ hamujący na migrację komórek, zarówno nowotworowych, jak i komórek śródbłonka," stwierdza dr Chiocca.

mgr farm. Kinga Dziwisz

Artykuł źródłowy: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110712143006.htm
Komentarze(0)

    Znaleziono również w


    Polecamy również


    Zobacz Także