Jesteś tutaj:

9 miesięcy bez alkoholu

Alkohol jest substancją toksyczną, jego cząsteczki z łatwością przenikają przez łożysko uszkadzając płód. Pół godziny po spożyciu alkoholu przez matkę jego stężenie we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki.

9 miesięcy bez alkoholu
Wpływ alkoholu na ciążę
Picie alkoholu przez kobiety w ciąży wpływa na rozwój płodu. Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijającego się organizmu a kobieta, która pije alkohol w ciąży, naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń, mających swoje konsekwencje przez całe jego dzieciństwo i dorosłość.

Uszkodzenia te przyjmują różne formy: od mikrouszkodzeń układu nerwowego i narządów do pełnoobjawowego FAS - Płodowego Zespołu Alkoholowego (ang. Fetal Alcohol Syndrome). U kobiet, które piją alkohol w czasie ciąży, znacznie częściej występują przedwczesne porody i poronienia.

Alkohol spożywany podczas ciąży może być przyczyną: zaniżonej wagi urodzeniowej, uszkodzeń mózgu, zmniejszenia odporności dziecka na choroby, opóźnienia wzrostu i zaburzeń ogólnego rozwoju dziecka.
Nie ma dawki alkoholu, którą kobieta może wypić w ciąży bez ryzyka, że wyrządzi to szkody jej dziecku.

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)
To zespół zaburzeń pojawiających się u dzieci, jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym.
Zaburzenia te dotyczą wad wrodzonych, somatycznych oraz neurologicznych. Po raz pierwszy FAS został opisany w 1973 roku. FAS jest jednostką chorobową i każdy lekarz ma uprawnienia do postawienia diagnozy.
Do objawów fizycznych/pierwotnych zaliczane są m.in. niski wzrost, małogłowie oraz dysmorfie twarzy.

Małorosłość związana jest z wpływem alkoholu na rozwijający się płód, niedożywieniem matki, skorelowana z jej nikotynizmem. Szczególnie picie alkoholu w ostatnim trymestrze ciąży powoduje opisane tu cechy. Niska waga urodzeniowa i małe wymiary ciała pozostają u większości dzieci cechą charakterystyczną na całe życie.

Do dysmorfii twarzy zaliczamy następujące cechy: oczy osadzone są szeroko, tak, że nasada nosa robi wrażenie bardzo szerokiej, nos najczęściej krótki i zadarty, górna warga bardzo cienka, odległość między nozdrzami a górną wargą wyraźnie dłuższa, rynienka podnosowa słabo zaznaczona lub jej brak (ta cecha jest wywoływana tylko i wyłącznie przez alkohol) podbródek i broda niewielkie, uszy nisko osadzone - małżowiny często zniekształcone, twarz dość płaska, szeroka.

Wszystkie wymienione cechy mają tendencję u części dzieci do stopniowego "zanikania", ale u około połowy pozostają przez całe życie.
Ogólna budowa ciała, niski wzrost i niska waga powodują, że osoby z FAS sprawiają wrażenie "kruchych i słabych". Dzieci te rosną bardzo powoli, nawet przy dobrym odżywieniu i środowisku.

Szczupłość kończyn oraz wrodzone wady układu kostno-mięśniowego powodują występowanie następujących takich dysfunkcji jak: łatwe i szybkie męczenie się, słaba koordynacja w zakresie motoryki dużej i małej, znaczne problemy w zakresie słyszenia, opóźniona zdolność mówienia, jednak język ekspresyjny, lepszy niż język recepcyjny, płynność słowna maskuje słabą jakość rozumienia mowy innych, zaburzenia percepcji wzrokowej, zmniejszone pole widzenia peryferyjnego, trudności w interpretowaniu bodźców wzrokowych, obniżona koordynacja oko-ręka oraz inne anomalie rozwojowe dotyczące budowy takich narządów jak: serce, wątroba, nerki, narządy płciowe.

Objawy wtórne
Brak wczesnego rozpoznania FAS i odpowiedniej opieki zwykle prowadzi do powstania zaburzeń wtórnych u dzieci z FAS, które obejmują:
 • lęk, złość, unikanie, wycofanie;
 • wejście w rolę ofiary lub prześladowcy;
 • zamknięcie się w sobie, kłamstwa, ucieczki z domu;
 • przerwanie nauki szkolnej;
 • bezrobocie;
 • bezdomność;
 • zależność od innych, chęć zadowolenia innych;
 • choroby psychiczne, depresja, samookaleczanie się;
 • gwałtowne i szokujące zachowania;
 • impulsywność;
 • kłopoty z prawem;
 • skłonność do uzależnień;
 • tendencje i zachowania samobójcze

Na wystąpienie objawów wtórnych ma wpływ środowisko i sposób postępowania z dzieckiem. To właśnie te objawy mogą być czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie osoby z FAS.

Materiały udostępnione przez PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej "Ciąża bez alkoholu"
Komentarze(0)

  Znaleziono również w


  Polecamy również


  Zobacz Także