Jesteś tutaj:

Badania nad wapniem przybliżają do wyjaśnienia choroby Alzheimera

U chorych na Alzheimera może dochodzić do zaburzeń mechanizmu pobierania wapnia przez komórki nerwowe - uważają badacze z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Badania nad wapniem przybliżają do wyjaśnienia choroby Alzheimera

Zdjęcie: Ragesoss

U chorych na Alzheimera może dochodzić do zaburzeń mechanizmu pobierania wapnia przez komórki nerwowe - uważają badacze z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Poznanie tego mechanizmu może pomóc znaleźć nową terapię.

Działanie mechanizmu SOCE (od ang. Store-Operated Calcium Entry) polega na automatycznym uzupełnieniu malejącego poziomu wapnia w komórce, przez pobieranie jonów wapnia z otoczenia komórki.

Mechanizm SOCE poznano wcześniej w komórkach niepobudliwych elektrycznie, takich jak limfocyty. "To jest ich jedyne źródło napływu wapnia, natomiast my pokazaliśmy, że podobny mechanizm SOCE działa też w neuronach korowych, które są komórkami pobudliwymi elektrycznie. Przy czym nie jest to jedyna i główna droga napływu wapnia do neuronów" - powiedziała PAP współautorka badań dr Joanna Gruszczyńska-Biegała.

Wyniki badań dr Joanny Gruszczyńskiej-Biegały i zespołu kierowanego przez prof. Jacka Kuźnickiego opublikowało prestiżowe czasopismo naukowe "PLoS ONE".

Badaczka zaznaczyła, że odkrycie mechanizmu SOCE w neuronach wzbogaca wiedzę o tym, jak komórki nerwowe uzupełniają wapń. A to ważne, bo u osób cierpiących na niektóre choroby neurodegenaracyjne, takie jak choroba Alzheimera, czy pląsawica Huntingtona, napływ wapnia do komórek nerwowych jest obniżony w porównaniu z komórkami zdrowych ludzi.

Autorom tej pracy zależy szczególnie na wyjaśnieniu działania dwóch odmian białka o nazwie STIM, które biorą udział w SOCE. Dr Gruszczyńska-Biegała i współpracownicy pokazali, że oba białka STIM występują w neuronach mózgowych, ale pełnią odmienne funkcje. Białko STIM1 jest głównym aktywatorem SOCE. Działa jak czujnik spadku stężenia jonów wapnia. Natomiast białko STIM2 reguluje tempo napływu wapnia do komórki i hamuje ten proces, kiedy stężenie wapnia osiągnie odpowiedni poziom.

"Przeprowadziliśmy też badania na limfocytach. W komórkach pobranych od pacjentów, cierpiących na chorobę Alzheimera, poziom białka STIM2 był niższy, niż w komórkach osób zdrowych. Mamy więc podstawy przypuszczać, że występowanie tej choroby wiąże się z zaburzeniem procesu SOCE" - powiedziała Gruszczyńska-Biegała.

"Jeżeli wyjaśnimy mechanizm zaburzeń SOCE w chorobie Alzheimera, możemy zacząć myśleć o tworzeniu leków, oddziałujących na STIM-y lub na inne białka współdziałające z nimi" - wyjaśniła badaczka.
Komentarze(0)

    Znaleziono również w


    Polecamy również


    Zobacz Także