Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo, a stosowanie filtrów słonecznych

Filtry UV są obecnie stosowane zarówno w preparatach plażowych jak i preparatach kosmetycznych do pielęgnacji codziennej. Czy kosmetyki z faktorem słonecznym mogą nam zaszkodzić?

Bezpieczeństwo, a stosowanie filtrów słonecznych
Filtry UV są obecnie stosowane zarówno w preparatach plażowych, jak i preparatach kosmetycznych do pielęgnacji codziennej. W przeciągu ostatnich kilku lat pojawiło się sporo informacji sugerujących szkodliwe działanie filtrów słonecznych.

Czy kosmetyki z faktorem słonecznym mogą nam zaszkodzić?

Filtry słoneczne – dlaczego ich stosowanie jest tak ważne?

Istnieją niezbite dowody na to, że promieniowanie słoneczne bardzo niekorzystnie wpływa na stan naszego zdrowia. Znacznie przyśpiesza ono starzenie się skóry, powoduje uszkodzenia w obrębie DNA. Ponadto nadmierna ekspozycja na słońce jest główną przyczyną raka skóry. Z tego względu stosowanie filtrów słonecznych jest niezbędne. Filtry słoneczne mają zdolność do absorbowania bądź odbijania UV. Dzięki temu szkodliwy wpływ słońca zostaje zniwelowany.

Jakie warunki musi spełniać filtr słoneczny, aby został dopuszczony do stosowania?

Filtry UV przede wszystkim powinny posiadać zdolność do pochłaniania, bądź absorbowania promieniowania słonecznego. Ich efektywność powinna być wysoka - nawet po zastosowaniu niewielkiej ilości. Filtry powinny być stabilne na słońcu oraz odporne na działanie potu. Surowce te nie powinny posiadać zapachu, ani smaku.

Dopuszczalne jest zastosowanie w kosmetyku wyłącznie filtrów znajdujących się na liście substancji promienio-ochronnych dozwolonych do stosowania.

Methylbenzylidene Camphor, butylmetoxydibenzylomethane – filtry niestabilne na działanie słońca?

Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski dotyczące dużej niestabilności tych filtrów słonecznych. Wynikały one z opublikowanych wcześniej badań, w których wyżej wymienione filtry okazały się najmniej stabilne. Z tego powodu wiele osób unikało produktów zawierających Methylbenzylidene Camphor i butylmetoxydibenzylomethane.

W preparatach kosmetycznych stosuje się kombinację różnych filtrów. Z tego względu, przeprowadzając badanie stabilności, powinno się mieć na uwadze mieszaniny tych związków. Istnieją dowody naukowe potwierdzające, że dodatek innych filtrów (przykładowo Octocrylene), zwiększa stabilność mieszanin różnych filtrów – nawet tych niestabilnych. Z tego względu, wcześniej wymienionych badań o niestabilności filtrów, nie należy traktować poważnie.

Benzophenone-3, ethyl hexylmethoxycinammate, 4-methyldibenzylidene – przenikają przez skórę negatywnie wpływając na organizm człowieka?

W literaturze można znaleźć doniesienia świadczące o szkodliwości wyżej wymienionych związków, związanej z ich zdolnością do przenikania przez skórę. Przeprowadzone badania przenikania udowodniły, że przez skórę przenikają bardzo niewielkie ilości filtrów. Jeżeli już do tego dojdzie, to składniki te są wydalane przez organizm bez efektów ubocznych.

Czy filtry mają działanie proestrogenne?

Działanie proestrogenne wykazują substancje budową przypominające estrogeny. Podejrzewa się, że substancje te mają zdolność do oddziaływania z receptorami estrogenowymi – co może mieć wpływ na występowanie nowotworów. Część filtrów słonecznych wykazuje takie właściwości. Należą do nich m.in. benzofenony (benzophenone), pochodne kamfory (np. Methylbenzylidene Camphor) oraz pochodne kwasu cynamonowego (np. octyl metoxycinammate).

Dyskusja na temat proestrogenności filtrów pojawiła się po publikacji, w której autorzy zbadali aktywność estrogenną kilku filtrów. Badania zostały przeprowadzone in-vitro na komórkach nowotworu piersi oraz in-vivo w testach masy wątroby szczurów. W testach in-vitro wykazano aktywność estrogenowa filtrów, w której najsilniej działający był benzophenone -3. Z kolei w testach in-vivo filtr ten okazał się najmniej estrogenny. Po tej publikacji pojawiły się inne, które nie potwierdziły wyżej wymienionych wyników badań.

Stwierdzono, że filtry nie są zdolne do zaburzania hormonów estrogenowych i nie wpływają one negatywnie na organizm człowieka.

Czy zatem lepiej zrezygnować ze stosowania filtrów słonecznych?

Publikowane w prasie oraz internecie badania często podają sprzeczne wyniki. Można zatem stwierdzić, że negatywne opinie dotyczące stosowania filtrów ochronnych, nie są potwierdzone.

Obecnie każdy z nas ma dużą świadomość odnośnie szkodliwego wpływu słońca na organizm człowieka. Wpływ ten jest potwierdzony przez specjalistów i udowodniony naukowo. Z tego względu stosowanie filtrów ochronnych jest jak najbardziej wskazane – w celu ochrony naszego zdrowia i zapewnienia sobie bezpieczeństwa przed chorobą jaką jest nowotwór skóry.

Joanna Hirszler, kosmetolog
Komentarze(0)

    Znaleziono również w


    Polecamy również


    Zobacz Także