Jesteś tutaj:

Cholesterol pożywką dla Helicobacter Pylori

Cholesterol powoduje zmniejszenie wrażliwości na działanie wielu antybiotyków i peptyd antydrobnoustrojowy LL-37. Naukowiec z Uniwersytetu Stanowego, David McGee, zdradza że poznanie mechanizmu wychwytu cholesterolu przez Helicobacter pylori i jego zablokowanie pozwoli na skuteczną eradykację tej bakterii.

Cholesterol pożywką dla Helicobacter Pylori

Zdjęcie: Ronald Sarayudej

Cholesterol powoduje zmniejszenie wrażliwości na działanie wielu antybiotyków i peptyd antydrobnoustrojowy LL-37. Naukowiec z Uniwersytetu Stanowego, David McGee, zdradza że poznanie mechanizmu wychwytu cholesterolu przez Helicobacter pylori i jego zablokowanie pozwoli na skuteczną eradykację tej bakterii.

Oporność na antybiotyki jest głównym problemem w farmakoterapii H. pylori, nawet w wypadku stosowania terapii złożonej trójskładnikowej (inhibitorem pompy protonowej, klarytromycyną i amokscycyliną bądź metronidazolem).

Amerykanie zainicjowali badania, w których hodowali bakterię w obecności cholesterolu oraz w środowisku pozbawionym lipidów. W tym czasie poddawano ją działaniu różnych typów antybiotyków. Odkryliśmy, że H. pylori hodowane z cholesterolem przejawiały znaczny wzrost oporności na wiele antybiotyków, bizmut i LL-37 – twierdzą naukowcy.

McGee rozważa możliwość eliminacji H. pylori poprzez działanie lekami z grupy statyn, które poprzez zmniejszenie syntezy cholesterolu miałyby przyczynić się do eliminacji drobnoustroju. Istnieją już dowody, że chorzy zakażeni H. pylori mają wyższy poziom cholesterolu w osoczu, co sugeruje, że bakterie manipulują ludzkim gospodarzem, by wyprodukował więcej cholesterolu. Badacz dodaje, że w doświadczeniu, w którym uczestniczyło 500 osób zakażonych H.pylori, u tych z nich które zażywały statyny przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka powodowane przez bakterię, wystąpiło w mniejszym stopniu. By przekonać się o efektywności takiej terapii konieczne jest jednak przeprowadzenie dodatkowych badań, które pozwoliłyby stwierdzić jaką skuteczność wykazałaby terapia skojarzona statyn z antybiotykami i wskazałyby jakie statyny najsilniej wpływają na eliminację H.pylori.

Cholesterol, wbrew pozorom nie jest wrogiem tylko i wyłącznie układu krwionośnego, ale również negatywnie może wpływać na systemu pokarmowego. Osoby, które w większym stopniu narażone są na raka żołądka i choroby związane z tym narządem winny więc regularnie kontrolować jego stężenie w organizmie.

Źródło: kopalniawiedzy.pl
Komentarze(0)

    Znaleziono również w


    Polecamy również


    Zobacz Także