Jesteś tutaj:

Lepszy sprint niż maraton

Intensywne i krótkie ćwiczenia są zdecydowanie korzystniejsze w zapobieganiu chorobom sercowo – naczyniowym niż długotrwałe treningi wytrzymałościowe.

Lepszy sprint niż maraton

Zdjęcie: slagheap

Intensywne i krótkie ćwiczenia są zdecydowanie korzystniejsze w zapobieganiu chorobom sercowo–naczyniowym niż długotrwałe treningi wytrzymałościowe.

Ćwiczenia fizyczne są niezbędnym działaniem prewencyjnym, szczególnie w grupie osób młodych, ale nie tylko. Zastanawiające jest czy każdy rodzaj ćwiczeń jest sprzymierzeńcem w walce o zdrowie układu sercowo–naczyniowego? Nowe badanie, opublikowane 5 kwietnia w American Journal of Human Biology, sugeruje, że bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne są korzystniejsze od treningu wytrzymałościowego.

„Choroby sercowo–naczyniowe znajdują się w czołówce światowych przyczyn przedwczesnej śmierci, a ich czynniki ryzyka mają swój początek już w dzieciństwie”, stwierdza przewodniczący badań Duncan Buchan z Uniwersytetu Zachodniej Szkocji. „Nasze badanie polegało na określeniu wpływu krótkiego, ale intensywnego wysiłku w porównaniu z tradycyjnym wysiłkiem wytrzymałościowym na markery chorób sercowo–naczyniowych (ciśnienie krwi, insulinooporność), w przypadku grupy młodych pacjentów”.

Jak wyglądał przebieg badania?

Naukowcy zgromadzili grupę 57 młodych osób (w wieku szkolnym), w tym 47 chłopców i 10 dziewcząt. Następnie dokonali losowego ich przydziału do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa miała za zadanie wykonywanie intensywnych, szybkich ćwiczeń, natomiast druga grupa wykonywało treningi wytrzymałościowe. Uczestnicy badania, bez względu na to do jakiej grupy zostali przydzieleni, byli zobligowani do wykonywania ćwiczeń trzy razy w tygodniu, przez okres siedmiu tygodni.

Trening osób przynależnych do grupy wykonującej intensywne ćwiczenia polegał na serii krótko dystansowych biegów, w czasie 30-stu sekund. Natomiast trening osób z drugiej grupy polegał na 20 –sto minutowym biegu.

Podsumowując czas jaki obie grupy poświęciły na ćwiczenia fizyczne, otrzymano następujące wyniki: pierwsza grupa – łącznie 63 minuty, druga grupa – łącznie 420 minut. Szacuje się, że zużycie energii w przypadku osób z grupy pierwszej oscylowało w okolicy 907,2 kcal, natomiast w przypadku grupy drugiej - 4410 kcal.

Jakich wniosków dostarczyło przeprowadzone badanie?

Okazało się, że w przypadku obu grup obserwowano osłabienie markerów ryzyka chorób sercowo–naczyniowych. Należy jednak pamiętać, jak znacząco różnił się czas poświęcony na trening w przypadku poszczególnych grup. Można zatem wnioskować, że zdecydowanie krótszy czas poświęcony na intensywne ćwiczenia (który stanowił 15% czasu poświęconego przez osoby z drugiej grupy) dał porównywalne efekty, ja w przypadku przeznaczenia większej ilości czasu na trening wytrzymałościowy.

Jak wnioskują badacze, krótszy, ale intensywny trening daje lepsze efekty niż trening wytrzymałościowy.

Trzeba jednak pamiętać, że badanie przeprowadzone zostało w grupie zdrowych młodych osób i trwało zaledwie 7 tygodni. Badanie zatem wymaga dalszych potwierdzeń.

Kinga Dziwisz

Na podstawie: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110405194101.htm
Komentarze(0)

    Znaleziono również w


    Polecamy również


    Zobacz Także