Jesteś tutaj:

Czy wiesz już wszystko o testach ciążowych?

Jestem w ciąży czy nie jestem? Prawdopodobnie, każda aktywna seksualnie kobieta zadała lub dopiero zada sobie to pytanie. Odpowiedzi szukamy wykonując test ciążowy. Mimo załączonych instrukcji, w czasie wykonania testu i w interpretacji wyników pojawia się wiele niejasności. Wiele odpowiedzi na takie problemy znaleźć można właśnie w tym artykule.

Czy wiesz już wszystko o testach ciążowych?

Zdjęcie: Ernesto Andrade

1. Czym jest test ciążowy, który mogę kupić w aptece?
Test ciążowy, który można kupić w aptece, to test przeznaczony do samodzielnego wykonania w warunkach domowych. Test wykonuje się w celu potwierdzenia lub wykluczenia ciąży. Każdy test zaopatrzony jest w przejrzystą instrukcję wykonania. Opakowanie testu jest niewielkie i mieści się w każdej torebce.

2. Na jakiej zasadzie test ciążowy może wykryć ciążę?
W kilka dni po zapłodnieniu zarodek zaczyna produkować hormon: tzw. gonadotropinę kosmówkową (oznaczana skrótem hCG). hCG jest obecny w moczu kobiety ciężarnej przez cały okres ciąży. Test wykrywa obecność tego hormonu w moczu, i na tej zasadzie potwierdza ciążę. Kobieta nie będąca w ciąży (poza szczególnymi przypadkami), nie ma w moczu hormonu hCG.

3. Kiedy najwcześniej można wykonać test ciążowy?
Obecnie wiele testów ciążowych jest na tyle czuła, że wykrywa nawet bardzo małe stężenia hormonu hCG, już w 6 dni po spodziewanym zapłodnieniu. Jednak, dla własnej pewności, najlepiej wykonać test w dniu spodziewanej miesiączki, lub 6 dni po tym terminie.

4. Jak wykonać test ciążowy?
Przede wszystkim ZAWSZE zapoznaj się z ulotka dołączoną do opakowania.

TEST PŁYTKOWY
Chcąc wykryć wczesną ciążę test najlepiej wykonać po przebudzeniu zbierając poranną próbkę moczu. W porannym moczu, jest największe stężenie hCG, którego obecność wskazuje na ewentualną ciążę.
 • Niewielka ilość moczu należy zebrać do pojemniczka dołączonego do testu, lub do jakiegokolwiek niewielkiego, czystego i suchego naczynia.
 • Płytkę testową należy wyjąć z opakowania - położyć na płaskiej powierzchni okienkiem testowym do góry. Dołączoną do opakowania pipetą należy pobrać niewielką ilość moczu i nanieść na okienko próbki podaną przez producenta ilość kropli moczu (zazwyczaj 3-5).
 • Należy odczekać podaną przez producenta ilość czasu (zazwyczaj 3-5 minut).
 • Po przewidzianym czasie - należy odczytać wynik.

TEST STRUMIENIOWY (FLAMASTROWY)

W początkowym okresie ciąży test najlepiej wykonać po przebudzeniu korzystając z pierwszej porannej próbki moczu. W porannym moczu, jest największe stężenie hCG, którego obecność wskazuje na ewentualną ciążę.
 • Należy wyjąć patyczek testowy z opakowania.
 • Zdjąć kapturek zabezpieczający.
 • Umieść patyczek testowy w strumieniu moczu, na około 10 sekund, tak by końcówka absorbująca zwrócona była w dół. Końcówka testowa musi stać się całkowicie wilgotna. UWAGA - nie należy oddawać moczu na okienko wyniku (testowe).
 • Po zamoczeniu końcówki testowej natychmiast założyć kapturek na końcówkę absorbującą, i położyć patyczek testowy na płaskiej powierzchni okienkiem testowym do góry.
 • Należy odczekać podaną przez producenta ilość czasu (zazwyczaj 3-5 minut).
 • Po przewidzianym czasie - należy odczytać wynik.

Wyniki testu strumieniowego przedstawione na rysunku obok. Rysunek zaczerpnięty z ulotki testu BABY START (dystrybutor: Rovers Polska).

TEST PASKOWY
W początkowym okresie ciąży test najlepiej wykonać po przebudzeniu zbierając poranną próbkę moczu. W porannym moczu, jest największe stężenie hCG, którego obecność wskazuje na ewentualną ciążę.
 • Niewielką ilość moczu należy zebrać do pojemniczka dołączonego do testu, lub do jakiegokolwiek niewielkiego, czystego i suchego naczynia.
 • Pasek testowy należy wyjąć z opakowania. Trzymając za odpowiednią, górną końcówkę (często oznaczoną kolorem), należy zanurzyć pasek w moczu, w taki sposób, aby nie przekroczyć paska odgraniczającego (oznaczanego czasami nazwą MAX). Nie należy dotykać palcami części paska, która zanurza się w moczu.
 • Należy odczekać podaną przez producenta ilość czasu (zazwyczaj 3-5 minut).
 • Po przewidzianym czasie - należy odczytać wynik.


UWAGA: producenci wszystkich testów podają po jakim czasie nie należy odczytywać wyniku testu, ponieważ może być on błędny. Informację tę należy sprawdzić na opakowaniu. Zazwyczaj jest to od czas od 10 minut - 30 minut po wykonaniu testu.

5. Jak odczytuje się wynik testu?
Niezależnie od rodzaju testu, wynik pojawia się w postaci kresek.
WYNIK POZYTYWNY - to 2 kreski, zarówno w okienku kontrolnym (C) jak i testowym (T). Kreski nie muszą mieć takiego samego natężenia barwy (jedna z nich może być jaśniejsza).
WYNIK NEGATYWNY - to 1 kreska pojawiająca się w okienku kontrolnym (C).
WYNIK NIEWAŻNY - w okienku nie pojawiła się, ani jedna kreska, po odczekaniu podanego przez producenta czasu, lub pojawiła się 1 kreska w okienku testowym (T).

Wyniki testu płytkowego przedstawione na rysunku poniżej. Rysunek zaczerpnięty z ulotki testu AMIL.


6. Co oznacza pozytywny wynik testu, a co negatywny?
Pozytywny wynik testu oznacza, że kobieta, która wykonała test najprawdopodobniej jest w ciąży. Wynik negatywny - wskazuje, że kobieta najprawdopodobniej w ciąży nie jest. Jednak jeżeli ciąża jest wczesna test może nie być na tyle czuły by wykryć ciążę. W razie uzasadnionych wątpliwości, należy powtórzyć wykonanie testu, po 6 dniach.

7. Czy pozytywny wynik testu (2 kreski) zawsze oznacza ciążę?
Zazwyczaj - pojawienie się 2 kresek będzie oznaczać ciążę. Jednak w wyjątkowych przypadkach, może się pojawić tzw. wynik fałszywie dodatni. Ma to miejsce w czasie przyjmowania specjalistycznych leków, zawierających w swoim składzie hormon hCG, w przebiegu niektórych chorób nowotworowych, torbieli jajników oraz w przypadku ciąży pozamacicznej. Jeżeli test ciążowy da wynik pozytywny, należy udać się do lekarza ginekologa.

8. Co oznacza, jeżeli po wykonaniu testu nie pojawiła się w okienku żadna kreska?
Wynik takiego testu jest nieważny. W celu potwierdzenia lub wykluczenia ciąży należy wykonać kolejny, nowy i nieużywany wcześniej test. Przyczyną błędnego wyniku, może być albo nieprawidłowe wykonanie testu (np. nieodpowiednia ilość kropli moczu naniesiona na okienko próbki), lub wadliwy test.

9. Czy coś może zaburzyć wynik testu?
Na wynik testu mogą mieć wpływ: niektóre specjalistyczne leki zawierające hormon hCG, ponadto - niektóre choroby nowotworowe, torbiele jajników, ciąża pozamaciczna. Czynniki te mogą spowodować, że test będzie fałszywie pozytywny.

10. W jakiej porze w ciągu dnia najlepiej wykonać test ciążowy?
Producenci testów ciążowych często podają, że test może być wykonany o każdej porze dnia. Jednakże w celu wykrycia wczesnej ciąży, zaleca się wykonywać test po przebudzeniu, wtedy stężenie wykrywanego hormonu w moczu hCG jest największe.

11. Jak czułe są testy ciążowe?
Obecnie testy ciążowe są bardzo czułe. Czułość testu oznaczona jest na opakowaniu jako najmniejsza ilość hormonu hCG wykrywana w ml moczu.
Przykładowa czułość testów - podano ilość hCG wykrywanego w 1 ml moczu - im niższa wartość - tym test jest czulszy:
12. Ile kosztuje test ciążowy?
Ceny testów ciążowych wahają się w granicach 5 zł - 20 zł.

13. Czym różni się test ciążowy płytkowy, od strumieniowego i paskowego?
Zasada działania tych testów jest taka sama. Różni się natomiast sposób robienia tych testów (patrz pytanie 4 - jak wykonać test ciążowy).

14. Czy oba paski na teście ciążowym pojawiają się jednocześnie, czy na drugi trzeba poczekać przepisowe 5 minut?
Wynik testu należy odczytywać po czasie wskazanym przez producenta testu, zazwyczaj jest to czas 3-5 minut. Natomiast należy zwrócić uwagę, by nie brać pod uwagę wyników odczytanych po czasie dłuższym, który również jest wskazany przez producenta w ulotce informacyjnej (po upływie 10 minut do 30 minut).

15. Czy test zawsze wykrywa ciążę?
Nie, z jednej strony najczulsze testy są wiarygodne w 99 %. Zawsze istnieje ryzyko znalezienia się w tym 1 %, kiedy mimo ciąży wynik był negatywny. Z drugiej strony - test wykonany za wcześnie może nie pokazać ciąży, ponieważ stężenie hormonu - gonadotropiny kosmówkowej było za niskie, i test nie wykrył jej obecności. W razie wątpliwości, należy powtórzyć test po upływie 6 dni.

16. Po ilu dniach od stosunku można zrobić test ciążowy i mieć 100% pewności o braku ciąży lub ciąży?
Najlepiej wykonać test w dzień spodziewanej miesiączki, lub tydzień po. Jednak wykonanie nawet najczulszego testu ciążowego, nigdy nie daje 100 % pewności. Producenci testów ciążowych zastrzegają, że testy są dokładne ( w zależności od testu) w 95 % - 99%.

17. Spóźnia mi się okres o 4 dni. Zrobiłam test ciążowy i wyszedł pozytywny. Czy jestem w ciąży?
Pozytywny wynik testu świadczy, że w moczu obecny jest hormon hCG i najprawdopodobniej jest Pani w ciąży. Teraz, najlepiej umówić się na wizytę u ginekologa w celu potwierdzenia ciąży i uzyskania informacji co dalej należy robić.

18. Zrobiłam test ciążowy płytkowy i wyszła mi jedna kreska bardzo widoczna, a druga kreska nie jest bardzo widoczna, nie mniej jednak obecna. Co to oznacza?
Obecność dwóch kresek wskazuje, że najprawdopodobniej jest Pani w ciąży. Dla pewności można powtórzyć test i umówić się na wizytę do lekarza ginekologa.

19. O jakiej porze dnia najlepiej zrobić test ciążowy? W którym dniu cyklu najlepiej zrobić test?
Test ciążowy najlepiej wykonać rano, biorąc poranną, pierwszą próbkę moczu. Test najlepiej wykonać w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki.

20. Spóźnia mi się okres już 7 dzień. Zrobiłam sobie test ciążowy późnym wieczorem. Wynik wyszedł negatywny. Chciałam się dowiedzieć czy mogę mu wierzyć?
Jeżeli test wyszedł negatywny, oznacza to, że nie został wykryty w moczu hCG, świadczący o ciąży. Może być to spowodowane jego zbyt niskim stężeniem, na co mogła mieć wpływ późna pora wykonania testu. Dla pewności kolejny test należy wykonać rano biorąc poranną, pierwszą próbkę moczu.

21. Czy przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, może zaburzać wynik testu ciążowego strumieniowego, płytkowego albo paskowego?
Nie - przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych nie ma wpływu na wynik testu ciążowego strumieniowego, ani żadnego innego.

22. Czy spożywanie alkoholu może wpływać na wynik testu ciążowego?
Nie - picie alkoholu nie ma wpływu na wynik testu ciążowego. Może mieć natomiast niekorzystny wpływ na zdrowie.
23. Od kiedy można wykryć ciążę? Czy jest to możliwe po 24 godzinach od stosunku?
Test wykrywa ciążę już w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki. Po 24 h od współżycia mogło nie dojść jeszcze do zapłodnienia, czyli jest stanowczo zbyt wcześnie na wykrycie ciąży.

24. Czy są testy ciążowe, które wykryją ciążę do 72 godzin?
Niestety nie ma takich testów, najwcześniej można wykonać test po 6 dniach od spodziewanego dnia zapłodnienia.

25. Czy jeśli zrobi się test ciążowy wieczorem (koło 18) i mało zje, a test wykaże wynik ujemny to czy możliwe jest, że wynik jest fałszywy?
Spożywanie pokarmów, nie ma wpływu na wynik testu ciążowego. Obecnie wiele testów ciążowych można wykonywać o dowolnej porze dnia. Jednak wskazane jest wykonywać test z tzw. pierwsza poranna próbką moczu - wtedy stężenie hCG jest w moczu największe.

26. Czy zażywanie leków ma wpływ na wyniki testu ciążowego?
Nie, zażywanie leków, w tym również tabletek antykoncepcyjnych, środków przeciwbólowych nie ma wpływu na wynik testu ciążowego. Wyjątek stanowią leki zawierają hCG. Terapia hormonalna nie zawierająca hCG nie ma wpływu na wynik testu.

27. Czy możliwe jest aby biorąc tabletki antykoncepcyjne, test ciążowy wyszedł pozytywnie, mimo, że nie jest się w ciąży? Czy hormony w tabletkach wpływają na wynik testu?
Nie - przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych nie ma wpływu na wynik testu ciążowego.

28. Czy istnieje inny sposób, poza wykonaniem testu ciążowego, na wykrycie ciąży?
Tak - aby potwierdzić ciążę lub ją wykluczyć, można zlecić laboratoryjnego badania krwi, lub laboratoryjnego testu moczu. Badania te przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, są czulsze niż domowy test ciążowy i stwierdzają ciążę z praktycznie 100 % pewnością. Można je wykonywać najwcześniej tydzień po zapłodnieniu.
Ciążę potwierdza również ginekolog. Jednak jest to możliwe dopiero od 3 lub nawet późniejszych tygodni ciąży.
Komentarze(0)

  Znaleziono również w


  Polecamy również


  Zobacz Także