Jesteś tutaj:

Kontrolujący partner, a przemoc w związku

W kwietniowym wydaniu Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine ukazał się raport na temat związku między zachowaniami kontrolującymi partnera, a przemocą fizyczną i seksualną.

Kontrolujący partner, a przemoc w związku

Zdjęcie: Petras Gagilas

Amerykańscy naukowcy w najnowszych badaniach wskazują, że dominacja partnera może się wiązać z agresywnym zachowaniem i przemocą w związku.

W kwietniowym wydaniu Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine ukazał się raport na temat związku między zachowaniami kontrolującymi partnera, a przemocą fizyczną i seksualną.

Naukowcy z Uniwesytetu Kolumbijskiego w Nowym Jorku badali korelacje między zachowaniami kontrolującymi partnera a przemocą w związku. W sumie w badaniu wzięły udział 603 kobiety w wieku od 15 do 24 lat.

Wyniki wskazują, że aż 68% z badanych kobiet przynajmniej raz doświadczyło sytuacji, gdy były kontrolowane przez swoich partnerów. Wśród tych kobiet nieco ponad 38% przyznaje, że doświadczyło jedynie przejawów kontroli zachowania ze strony swoich partnerów, 11.4% i 10% doświadczyło oprócz kontroli zachowania, także fizycznej lub seksualnej przemocy, a ponad 8% z kobiet przyznaje się do wszystkich form przemocy w związku.

Wynika z tego zatem, że średnio prawie jedna na dziesięć kobiet doświadcza wszystkich form przemocy – zarówno kontroli zachowania, jak i przemocy fizycznej czy seksualnej.

Naukowcy wykazali także różnorodny wachlarz kontrolujących zachowań partnerów. Ponad 26% kobiet przyznawało, że ich partnerzy próbowali ograniczać ich spotkania z przyjaciółmi; prawie 25% mówi, że partner ignorował ich; 6,3% kobiet przyznaje, że partnerzy próbowali ograniczyć ich kontakt z rodziną; a 3,7% twierdzi, że partner musiał wyrazić zgodę nawet na ich konsultację lekarską.

Amerykańscy badacze zwracają uwagę na pewne czynniki zwiększające ryzyko bycia kontrolowanym przez partnera. Kobiety, które przyznawały się do form dominacji partnera przejawiały następujące cechy: były to młode kobiety w wieku 15-18 lat, hiszpańskiego pochodzenia, przyznające się minimum do jednej ciąży. w dzieciństwie doświadczające przemocy domowej, oraz mające wcześniejsze doświadczenia z przemocą fizyczną lub seksualną. Ponadto pytane o stosowanie prezerwatyw czuły się bardzo skrępowane.

Uzyskane dane wskazują, zatem że zachowania kontrolujące wiążą się często także z przemocą w związku. Jednocześnie mają oni świadomość, że uzyskane dane mogą być niepełne, ze względu na barierę kobiet w ujawnianiu patologii w swoich związkach. Zwracają uwagę, na to że zjawisko może być o wiele bardziej powszechne, a badania tego typu powinny być powtarzane dla lepszej identyfikacji problemu, możliwości pomocy i terapii poszkodowanym.


Źródło: M. Catallozzi, P. J. Simon, L. L. Davidson, V. Breitbart, V. I. Rickert. Understanding Control in Adolescent and Young Adult Relationships. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2011

Komentarze(0)

    Znaleziono również w


    Polecamy również


    Zobacz Także