Jesteś tutaj:

Nowe rozwiązania w leczeniu infekcji bakteryjnych w zamian za typowe antybiotyki

Coraz częściej podkreśla się fakt nadużywania antybiotyków, czego konsekwencją jest narastająca oporność szczepów bakteryjnych. Być może już niedługo zabraknie skutecznego antybiotyku i nie będzie możliwości terapii nawet lekkich zakażeń bakteryjnych.

Nowe rozwiązania w leczeniu infekcji bakteryjnych w zamian za typowe antybiotyki
Coraz częściej podkreśla się fakt nadużywania antybiotyków, czego konsekwencją jest narastająca oporność szczepów bakteryjnych. Być może już niedługo zabraknie skutecznego antybiotyku i nie będzie możliwości terapii nawet lekkich zakażeń bakteryjnych.

W jaki sposób działają antybiotyki?

Antybiotyki to substancje wytwarzane przez żywe organizmy (grzyby) lub ich pochodne, mające swój wzorzec w naturze. Jeśli dany związek jest zupełnie syntetyczny i nie posiada swojego odpowiednika w naturze, nie powinien być określany mianem antybiotyku, lecz chemioterapeutyku (np. fluorochinolony).

Antybiotyki można podzielić na dwie główne grupy - bakteriobójcze (uśmiercające bakterie) i bakteriostatyczne (wstrzymujące rozwój bakterii).

Dokonując natomiast podziału antybiotyków pod względem mechanizmu działania, można wyróżnić:
  • hamujące budowę ściany bakteryjnej
  • hamujące czynność błony komórkowej (uszkadzające błonę komórkową)
  • hamujące biosyntezę białek
  • hamujące biosyntezę kwasów nukleinowych
Jak widać, mechanizmy poszczególnych grup leków są różne, ale wszystkie mają na celu zablokowanie dalszego rozwoju infekcji, eliminując obecność bakterii w organizmie.

Czym jest oporność na antybiotyki?

Oporność oznacza niewrażliwość danego gatunku bakterii na antybiotyk (czy chemioterapeutyk). Może być ona wynikiem braku reakcji bakterii na dany lek (bowiem posiada ona przyporządkowane rodzaje antybiotyków, blokujących jej aktywność), mogącą wynikać z mutacji szczepu bakteryjnego, lub w wyniku przenoszenie zdolności do wykazywania oporności, poprzez specjalne czynniki genetyczne występujące w komórkach bakteryjnych - tzw. plazmidy lub transposony. Przekazywanie oporności jest wynikiem nieodpowiedniego leczenia, konsekwencją kontaktu bakterii z niewłaściwym chemioterapeutykiem.

Istotny jest również fakt, iż rozwój oporności na dany antybiotyk, może sprzyjać wytwarzaniu oporności na antybiotyki z tej samej grupy, lub na posiadające podobny mechanizm działania.

Dlaczego powinno się ograniczyć stosowanie antybiotyków?

Każdy antybiotyk ma określony zakres działania, tzn., że swoją aktywność przeciwbakteryjną wykazuje tylko na konkretne szczepy bakteryjne. Jeśli lekarz przepisuje antybiotyk, bez wykonania dokładnego badania mikrobiologicznego (określającego rodzaj bakterii), nie koniecznie może wybrać odpowiedni lek. Stosując antybiotyk, który nie posiada w swoich zaleceniach możliwości przyjmowania w razie infekcji określonym szczepem bakteryjnym, powodujemy, że po pierwsze infekcja nie zostanie opanowana, a po drugie zwiększamy oporność bakterii na zastosowany antybiotyk. Oznacza to, że antybiotyk ten, użyty w przypadku kolejnej infekcji, będzie nieskuteczny.

Nadużywając antybiotykoterapii powoli doprowadzamy do stanu, w którym brakuje możliwości leczenia, bo atakująca bakteria jest oporna na wszystkie dostępne antybiotyki.

Na czym ma polegać mechanizm działania nowych leków?

Dr Micha Fridman z Katedry Chemii na Uniwersytecie w Tel Avivie, podjęła badania nad możliwością wykorzystania bakterii, w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Brzmi intrygująco, ale jest to wynikiem obserwacji unikatowych zdolności jakie posiadają właśnie bakterie. Szczególnym powodem starań w wynalezieniu nowej generacji antybiotyków, jest fakt kolejnych zgłoszeń o zakażeniu bakteriami nie poddającymi się leczeniu (np. MRSA).

Dr Fridman mówi: "Wykorzystując mechanizm oporności, jaki wykazują bakterie, staramy się stworzyć nowe antybiotyki działające na podobnej zasadzie".

Bakterie bowiem posiadają zdolność produkowania enzymów, inaktywujących zastosowany lek. Po zetknięciu enzymu z antybiotykiem, dochodzi do zmiany antybiotyku w kierunku nieaktywnym i nierozpoznawalnym w miejscu docelowym.

Wykorzystując ten silny mechanizm, badacze wyizolowali enzym dezaktywujący antybiotyki i wbudowali go w nowy lek. Dzięki tej modyfikacji, wydaje się, że dotąd oporne na antybiotyki bakterie, zostają zniwelowane.

Okrycie to stwarza ogromne szanse na opanowanie zakażeń bakteryjnych. Możliwe, że nowe antybiotyki staną się przełomowym wynalazkiem, równie ważnym dla lecznictwa, jak wynalezienie antybiotyków.

Kinga Dziwisz

Na podstawie: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100914131004.htm
Komentarze(0)

    Znaleziono również w


    Polecamy również


    Zobacz Także